Usługa nieodpłatnego transportu osób z ograniczeniami mobilności "door-to-door"

Usługa  nieodpłatnego transportu osób z ograniczeniami mobilności "door-to-door" działa w Giżycku od lipca 2021 r.  W trakcie wrześniowej sesji Rady Seniorów odbyła się prezentacja nowego samochodu zakupionego na potrzeby realizacji usługi. W towarzystwie Z-cy Burmistrza Cezarego Piórkowskiego i Dyrektor CPUIS Ewy Ostrowskiej kierowca Krzysztof Kalinowski zaprezentował wszystkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, którymi dysponuje nowoczesny bus. Członkowie Giżyckiej Rady Seniorów z aprobatą przyjęli zakup nowego samochodu, szczególnie że kilkoro z nich miało okazję korzystać już z usługi we wcześniejszym okresie.
 
Dyrektor Ewa Ostrowska poinformowała również radnych o rosnącej popularności nowej usługi, która świadczona jest w celu aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych i mających problemy z przemieszczaniem się i zachęciła do dalszego rozpropagowania informacji.
 
Więcej informacji o usłudze "door-to-door" https://www.centrumprofilaktyki.pl/aktualnosci/2259-nieodplatne-uslugi-transportowe-dla-mieszkancow-gizycka-z-potrzeba-wsparcia-z-zakresu-mobilnosci
 

 
 
 
Informacje:
Ewa Ostrowska
Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej
www.centrumprofilaktyki.pl (http://www.centrumprofilaktyki,pl)
tel. 87 429 13 36
 

fot.  gizycko.pl/ J. Maciejewska-Kucfir