Świetlica Socjoterapeutyczna CPUiIS

 • Nazwa firmy

  Świetlica Socjoterapeutyczna CPUiIS

 • Nazwa skrócona

  Centrum Profilaktyki

 • Adres

  ulica: Sikorskiego
  Nr domu: 3B
  11-500 Giżycko

Branża
Socjoterapia polega na celowym stwarzaniu dzieciom i młodzieży warunków umożliwiających pojawienie się procesu socjoterapeutycznego (zmianę sądów o rzeczywistości, sposobów zachowań i odreagowanie emocjonalne). Dzieje się to podczas różnorodnych zajęć, n.p.: plastycznych, rekreacyjnych, kulinarnych, komputerowych, edukacyjnych, wycieczek, rożnych form wypoczynku letniego i zimowego itp.

Adresatem programu są dzieci i młodzież w wieku od 7 do 17 lat.
Uczestnicy zajęć socjoterapeutycznych pochodzą z rodzin problemem alkoholowym i problemem przemocy , rodzin zastępczych, niepełnych , wielodzietnych, z rodzin objętych nadzorem kuratorskim, ubogich, w których rodzice bądź opiekunowie długotrwale pozostają bez pracy.