Strategia Rozwoju Elektromobilności | konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące


Strategii Rozwoju Elektromobilności


dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022


    Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022, której celem jest wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności oraz zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności w Giżycku. Projekt strategii będzie dostępny 15 czerwca 2020 r., konsultacje odbędą się w terminie 22-23 czerwca 2020 r., szczegóły poniżej. Dokument ten kompleksowo podchodzi do tematu elektromobilności w mieście. Zawarto w nim m.in. następujące kwestie:


  • rozwój infrastruktury ładowania i tankowania paliw alternatywnych;
  • wymiana/modernizacja pojazdów o wysokiej emisji spalin na pojazdy nisko i zeroemisyjne;
  • działań edukacyjnych i informacyjnych mających na celu zmniejszenie udziału indywidualnego transportu samochodowego w bilansie transportowym miasta
  • promocja i wsparcie alternatywnych sposobów i środków transportu w stosunku do podróży pojazdami o wysokiej emisji spalin,
  • wdrażania rozwiązań sprzyjających rozwojowi komunikacji rowerowej

W ramach Strategii, zdiagnozowany zostanie aktualny stan jakości powietrza w mieście, zbadany zostanie stan systemu komunikacyjnego oraz systemu energetycznego. Wnioski z tych analiz przełożą się na określenie konkretnych działań jakie Miasto Giżycko zamierza podjąć, aby nastąpiła poprawa jakości powietrza i środowiska naturalnego na terenie miasta Giżycka, a przez to nastąpiła poprawa jakości życia mieszkańców. Przygotowany przez ekspertów projekt dokumentu podlega konsultacjom i umożliwia wypowiedzenie się w temacie mieszkańcom oraz przedstawicielom różnych organizacji i środowisk. Głos każdego z uczestników konsultacji jest dla nas bardzo istotny. Finalnie Strategia służyć będzie realizacji celów wynikających m.in. z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Dokument ten powstaje dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z obecną sytuacją konsultacje odbędą się internetowo (online) za pośrednictwem platformy E-konsultacje ekonsultacje.gizycko.pl/, na stronie Urzędu Miejskiego mojegizycko.pl/ (formularz online). Projekt Strategii zostanie upubliczniony 15 czerwca 2020 r., natomiast konsultacje odbędą się w terminie 22-23 czerwca 2020 r. W tym terminie mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi poprzez załączony na stronie mojegizycko.pl/ formularz, który należy odesłać na adres e-mail Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku (urzad@gizycko.pl) lub m.wilczynski@lpw-consulting.pl., bądź też skorzystać z formularza on-line udostępnionego na platformie E-konsultacje: ekonsultacje.gizycko.pl/ Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!  


fot. pixabay.com