Stowarzyszenie Właścicieli Ogródków Działkowych „FOLWARK FULEDA”

  • Nazwa firmy

    Stowarzyszenie Właścicieli Ogródków Działkowych „FOLWARK FULEDA”

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Olsztyńska 3/33, 11-500 Giżycko

Branża
Cele jednostki to orzystosowanie posiadanych działek do rekreacji, aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu, propagowanie rekreacji, aktywnego wypoczynku oraz sportu oraz ochrona środowiska na terenie ogródków działkowych i w zakresie ich oddziaływania.