Stowarzyszenie Użytkowników Działek Rekreacyjnych "OLCHA"

  • Nazwa firmy

    Stowarzyszenie Użytkowników Działek Rekreacyjnych "OLCHA"

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Moniuszki 8/6, 11-500 Giżycko

Branża
Celem stowarzyszenia jest przystosowanie posiadanych działek do rekreacji, aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu oraz propagowanie rekreacji, aktywnego wypoczynku oraz sportu.