Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Przejście - ul. Wodociągowa w km 0+121

Fala

 

Nazwa zadania: Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N
ul. Wodociągowa w km 0+121”.

 

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Rozpoczęcie realizacji: 11 października 2021 r.

Zakończenie realizacji: 30 sierpnia 2022 r. 

                                                                                                                                                       Realizacja zadania miała na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych
w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.).

W ramach zadania przewidziane jest doświetlenie przejścia dedykowanym oświetleniem LED, odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego w kolorze biało czerwonym, zastosowanie płyt chodnikowych dotykowych, zastosowanie aktywnego znaku D-6 przejście dla pieszych „kroczący ludzik”.

 

Wartość zadania: 30 430,00 zł

Wartość dofinansowania:  22 000,00 zł

 

Przejście dla pieszych

 

Fot.: Oliwia Nowakowska | Praktyka szkolna w UM

 

Tablica informacyjna dla zadania pn. „Rozbudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 205018N ul. Wodociągowa w km 0+121”

Plakat