Wybrano członków Giżyckiej Rady Seniorów – II kadencji

21 lipca w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się walne zebranie, na którym wybrano członków Giżyckiej Rady Seniorów – II kadencji.

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz, Z-ca Burmistrza Cezary Piórkowski, a przewodniczyła Ewa Ostrowska – Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Członków nowej rady wybierali przedstawiciele czterech  organizacji senioralnych: Giżyckiego Uniwersytetu III Wieku działającego w ramach Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związku Sybiraków i Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów.   Rada Seniorów II kadencji Organizacje te zgłosiły łącznie 16 kandydatów.  W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania w skład senioralnego ciała doradczego weszli:  Kazimierz Wójcik, Danuta Poć, Sabina Wanda Kirson, Anna Stefanowicz, Teresa Masojć, Wieńczysław Piotrowski, Halina Karpienia, Jolanta Kuncer, Eżbieta Ziniewicz, Stanisława Zubrycka, Franciszek Wiszniewski, Mieczysław Smoleński, Jan Mazurkiewicz, Stanisław Górniak, Czesława  Aptazy.  

 

Nad prawidłowością wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie – Teresa Paszkiewicz, Bogumiła Michalczak, Halina Oniszczuk.

 

W tym samym dniu odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Seniorów, podczas której wybrano Zarząd:   Sabina Kirson - Przewodnicząca Kazimierz Wójcik - Wiceprzewodniczący Halina Karpienia  - Wiceprzewodnicząca Elżbieta Ziniewicz – Sekretarz.

 

Roboczą sesję zaplanowano na wrzesień.    

 

Zdjęcia i informacje: CPUiIS