Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Programy Współpracy z NGO

Fala

 


Roczne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi


2024


Uchwała nr XC/102/2023 Rady Miejskiej w Giżycku z 13 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontarcie".


 


2023


Uchwała nr LXXII/130/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".


 


 2022


Uchwała nr LI/104/2021 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".


2021


Uchwała nr XXXII/105/2020 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia " Rocznego Programu Wspópracy Gminy Miejskiej Giżycko na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".


 


2020


Uchwała nr XIX/123/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".


 


2019


Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".


 


2018


Uchwała nr XLVII/146/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 


2017


Uchwała nr XXIX/143/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 


2016


Uchwała  nr XVI/121/2015 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku z dnia 19 listopada 2015r.


 


2015


 Uchwała  nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku z dnia 1 grudnia 2014 r. 


2014


Uchwała nr XXXVIII/78/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi.


 


 2013
Uchwała nr XXV/68/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi.


 


2012
Uchwała nr XV/106/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie: uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi


 


 2011
Uchwała nr XLV/83/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 października 2010 roku w sprawie: uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi


 


 2010


Uchwała nr XXXV/80/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r. 


 


2009


Uchwała nr XXVII/94/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi 


 


2008


Uchwała nr XVI/122/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi  


 


2007


Uchwała nr VI/13/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 marca 2007r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku 


 


2006


Uchwała nr XXXVII/141/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku 


 


2005


Uchwała nr XXVIII/22/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie: uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2005 


 


2004


Uchwała nr XV/123/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2004