Nowe zaplecze Wód Polskich jeszcze w tym roku

9 marca w Warszawie podpisano umowę na przebudowę zaplecza technicznego PGW Wody Polskie w Giżycku, na północnym brzegu jeziora Niegocin. Zgodnie z umową, prace zostaną wykonane do końca 2023 r.

Inwestycja o wartości blisko 27 mln złotych ma na celu poprawę ogólnego stanu technicznego zaplecza oraz zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania ze stanowisk do cumowania przy nabrzeżach basenu, jak również innych urządzeń portu technicznego PGW Wody Polskie w Giżycku.

Wody Polskie zaplecze

Zaplecze techniczne i basen portowy PGW Wody Polskie w Giżycku

Fot: PGW Wody Polskie

 

Jak poinformował Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej RZGW w Białymstoku, obecny stan techniczny wskazywał na pilną potrzebę wykonania prac remontowych zarówno ubezpieczeń brzegowych basenu portowego, jak i umocnienia brzegowego od strony jeziora Niegocin, który jest bezpośrednio narażony na wzmożone oddziaływanie poprzez falowanie. 

 

Prace będą w szczególności polegały na remoncie wyciągu podłużnego dla statków w tym remoncie budynku maszynowni i sterówki. Stare umocnienia nabrzeża basenu portowego oraz kanału podejściowego wraz z główkami na cyplach wejściowych zostaną rozebrane i zastąpione nowymi. Pogłębiony zostanie basen portowy wraz z wylotem do jeziora i kanałem podejściowym. Przebudowane zostanie także nabrzeże od strony jeziora Niegocin.

 

Inwestycja obejmie również przebudowę hangaru łodzi służbowych, a także remont magazynu.

Po zakończeniu prac budowlanych zostanie wykonane nowe ogrodzenie i oświetlenie. W wyniku prac wykończeniowych teren wokół remontowanej infrastruktury zostanie zagospodarowany. Zaplanowany jest odsiew traw i nasadzenia roślinności zielonej. Zainstalowanie zostanie nowe oznakowanie i maszt nawigacyjny oraz dwa stanowiska ratownicze.

 

Projekt jest elementem składowym przedsięwzięcia dotyczącego budowy i przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich opisanym w strategii rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru („Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – strategia), stanowiąc jego trzeci etap.

 

Zaplecze techniczne i basen portowy PGW Wody Polskie w GiżyckuZaplecze techniczne i basen portowy PGW Wody Polskie w GiżyckuZaplecze techniczne i basen portowy PGW Wody Polskie w GiżyckuZaplecze techniczne i basen portowy PGW Wody Polskie w Giżycku

 

Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy beneficjentem projektu Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz na podstawie umowy dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego.  

 

Wartość całego projektu o nazwie „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szklakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap III – remont śluzy „Guzianka I”, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa umocnień 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020 wynosi 126 706 111,60 zł a wartość dofinansowania to 106 153 472,35.

 

Więcej o szerokim projekcie przebudowy szlaku wodnego Wielkich Jezior Mazurskich  TUTAJ.

Podpisanie umowy PGW Wody Polskie Podpisanie umowy. Fot. PGW Wody Polskie

Szczegóły podpisanej umowy https://wielkiejeziora.pl/2023/03/09/umowa-na-przebudowe-zaplecza-technicznego-pgw-wody-polskie-w-gizycku/

 

Na podstawie informacji Zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej RZGW w Białymstoku i https://wielkiejeziora.pl/2023/03/09/umowa-na-przebudowe-zaplecza-technicznego-pgw-wody-polskie-w-gizycku/