ANKIETA | Giżycko przystąpiło do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Miasto Giżycko przystąpiło do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju.

Plan pozwala określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów polityki klimatycznej, której głównymi założeniami są: zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza.

 

Sporządzany projekt pn.„ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Giżycka na lata 2023-2030 – aktualizacja” stanowi aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Giżycka z roku 2015, w którym rokiem bazowym był 2014. 

 


Aktualizacja PGN umożliwi śledzenie postępów we wdrażaniu i osiąganiu celów

w zakresie ograniczenia emisji CO2, zużycia energii i przechodzenia

na gospodarkę niskoemisyjną oraz jest konieczna do podjęcia działań

dotyczących dalszej przyszłości Giżycka, w perspektywie 2030 roku.


 

Ankieta

Aby jak najlepiej rozpoznać potrzeby Miasta zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety do 15 grudnia 2022 r.:

  • lub tradycyjnie: poprzez pobranie ankiety (załączniki poniżej), wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Giżycku (aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko) lub na adres poczty elektronicznej: pgn.aktualizacja@gizycko.pl

 

Wnioski

Ponadto, zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące projektowanego dokumentu. Wnioski można składać do dnia 15 grudnia 2022 r.:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;

lub

  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (pokój nr 122)

lub

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej: pgn.aktualizacja@gizycko.pl.

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1219/wiadomosc/659545/plan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_miasta_gizycka_na_lata_202320

 

DO POBRANIA:

 

Ankieta_Przedsiębiorcy (pdf)

Ankieta_Przedsiębiorcy (doc)

Ankieta_Mieszkańcy (pdf)

Ankieta_Mieszkańcy (doc)