Nielegalne paszporty zagraniczne federacji rosyjskiej

Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej poinformowała o kopiach wzorów tzw. "paszportów zagranicznych federacji rosyjskiej", które są nielegalnie wydawane obywatelom Ukrainy - mieszkańcom czasowo okupowanych terytoriów Ukrainy przez tzw. "organy federacji rosyjskiej".

Ambasada przypomina także o o Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 14.12.2022 w sprawie nieakceptowania rosyjskich dokumentów podróży wydawanych w Ukrainie i Gruzji, zgodnie z którą państwa członkowskie UE nie mogą uznawać rosyjskich dokumentów podróży, wydawanych na czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy lub mieszkańcom okupowanych regionów Ukrainy w celu uzyskania wiz i przekraczania granic zewnętrznych.