LXXXIV Sesja Rady Miejskiej | 24 maja

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 24 maja (środa) 2023 r.
o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Giżycku al. 1 Maja 14

TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv

Porządek LXXXIV sesji Rady Miejskiej w Giżycku BIP – informacja o LXXXIV sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr LXXXIII/7/2023 sesji Rady Miejskiej w Giżycku z 26.04.2023 r.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Debata nad raportem o stanie miasta.
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Giżycka wotum zaufania. PROJEKT NR 1
 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
  z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Giżycko za rok. 2022. PROJEKT NR 2
 9. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Giżycka. PROJEKT NR 3
 10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na niedopełnienie obowiązków przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku. PROJEKT NR 4
 11. Projekt uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpoznania skargi na Przewodniczącego Komisji Doraźnej. PROJEKT NR 5
 12. Oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie gospodarki odpadami.
 13. Sprawozdanie „Ocena zasobów pomocy społecznej”.
 14. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Giżycku za 2022 rok.
 15. Zamknięcie sesji.

 

Termin posiedzenia komisji:

Komisja Spraw Społecznych - 22.05.2023 r. (poniedziałek)  godz. 15.30  w Biurze Rady Miejskiej pok. nr 1 Urząd Miejski al. 1 Maja 14.