LXXIV Sesja Rady Miejskiej | 30 listopada

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 30 listopada (środa) 2022 r.
o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Giżycku al. 1 Maja 14

TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv

Porządek LXXIV sesji Rady Miejskiej w Giżycku BIP – informacja o LXXIV sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr LXXII/17/2022 z 26.10.2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr LXXIII/18/2022 z 03.11.2022 r.
 5. Komunikaty i informacje.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Giżycko w roku szkolnym 2021/22.
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Stadionowi Miejskiemu w Giżycku. PROJEKT NR 1
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2022 – 2031. PROJEKT NR 2
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok. PROJEKT NR 3
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu. PROJEKT NR 4
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Giżycka na lata 2023 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. PROJEKT NR 5
 13. Projekt uchwały w sprawie zaniechania realizacji inwestycji. PROJEKT NR 6
 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu
  na realizację zadania współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.:”Przebudowa/rozbudowa odcinka al. 1 Maja
  w Giżycku”. PROJEKT NR 7
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LX/36/2022 Rady Miejskiej w Giżycku
  z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w sąsiedztwie ulic: Jagiełły, Staszica, Suwalskiej, Gdańskiej w Giżycku. PROJEKT NR 8
 16. Projekt uchwały w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie. PROJEKT NR 9
 17. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. PROJEKT NR 10
 18. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. PROJEKT NR 11
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/10/16 Rady Miejskiej w Giżycku
  w sprawie opłaty miejscowej. PROJEKT NR 12
 20. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 13
 21. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 14
 22. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 15
 23. Projekt uchwały w sprawie zażądania od Prokuratury Okręgowej w Olsztynie umożliwienia Radzie Miejskiej w Giżycku wglądu do akt sprawy 3003-4 Ds.7.2022. PROJEKT NR 16
 24. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi. PROJEKT NR 17
 25. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. PROJEKT NR 18
 26. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym. PROJEKT NR 19.
 27. Apel Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie k. Giżycka.
 28. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

Terminy posiedzeń komisji:

 1. Komisja Spraw Społecznych 11.2022 r. (poniedziałek) godz. 15.30 w sali konferencyjnej Biura Rady Miejskiej aleja 1 Maja 14.

 

 1. Komisja Finansów i Gospodarki 29.11.2022 r. (wtorek) godz. 15.00 w sali konferencyjnej Biura Rady Miejskiej aleja 1 Maja 14.