LXVIII Sesja Rady Miejskiej | 29 czerwca

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 29 czerwca (środa) 2022 r.
o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Giżycku al. 1 Maja 14

TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv

Porządek LXVIII sesji Rady Miejskiej w Giżycku BIP – informacja o LXVIII sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr LXIV/9/2022 z 25.05.2022 r.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2022 – 2031. PROJEKT NR 1
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok. PROJEKT NR 2
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/3/2021 Rady Miejskiej
  w Giżycku z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Giżycko. PROJEKT NR 3
 9. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Giżycka. PROJEKT NR 4
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/60/2022 o przyjęciu regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej Gminy Giżycko – basenu portu przy ul. Nadbrzeżnej 15. PROJEKT NR 5
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/67/2028 Rady Miejskiej
  w Giżycku z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad:

- rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

- udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którzy pełnią stanowisko kierownicze;

- zwolnienia z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycieli, którzy pełnią stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko. PROJEKT NR 6

 1. Projekt uchwały w sprawie zgody na współdziałanie z Gminą Giżycko w organizacji prowadzenia międzyszkolnego punktu nauczania religii Kościoła Greckokatolickiego w Polsce. PROJEKT NR 7
 2. Projekt uchwały w sprawie zgody na współdziałanie z Gminą Giżycko w organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego
  w Polsce. PROJEKT NR 8
 3. Projekt uchwały w sprawie zgody na współdziałanie z Gminą Pozezdrze w organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego
  w Polsce. PROJEKT NR 9
 4. Projekt uchwały w sprawie zgody na współdziałanie z Gminą Kruklanki
  w organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce. PROJEKT NR 10

 

 

Terminy posiedzeń komisji:

 

 1. Komisja Finansów i Gospodarki – 27.06.2022 r. godz. 16.00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Biura Rady Miejskiej pok. nr 1 w budynku Urzędu Miejskiego
  w Giżycku.
 2. Komisja Spraw Społecznych – 28.06.2022 r. godz. 15.00 (wtorek) w sali konferencyjnej Biura Rady Miejskiej pok. nr 1 w budynku Urzędu Miejskiego
  w Giżycku.