Jednostki i organizacje

Jednostki i organizacje

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury

Fala
Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury z siedzibą w Giżycku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Olsztynie dnia 1 kwietnia 2009 roku. Fakt ten poprzedził czas wielu spotkań i planów grupy inicjatywnej oraz gestorów bazy turystycznej naszego regionu.

Podstawowym celem jakie stawia sobie stowarzyszenie to wykreowanie Powiatu Giżyckiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie – markę jednoznacznie kojarzoną przez mieszkańców Polski i krajów zagranicznych jako doskonałe miejsce do wypoczynku. To z kolei winno przełożyć się na liczbę odwiedzających nas turystów i efekty ekonomiczne.

 

 

więcej na stronie: www.lotmazury.pl