Komputery z projektu Granty PPGR trafiły do giżycczan

203 laptopy, 28 komputerów stacjonarnych i 8 tabletów o łącznej wartości 817753,20 zł trafiło do mieszkańców Giżycka w ramach projektu Granty PPGR. 8 listopada w Urzędzie Miejskim odbyło się przekazanie ostatnich egzemplarzy.

Gmina Miejska Giżycko przekazała sprzęt w ramach realizowanego projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Komputery PPGR

 

 


Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU

 

Projekt ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Projektem objęte zostały dzieci szkół podstawowych i średnich zamieszkujących Gminę Miejską Giżycko (Giżycko) oraz będące dziećmi/ wnukami/ prawnukami osób pracujących w PPGR.

 

Gmina Miejska Giżycko otrzymała na ten cel grant w wysokości 849 522,00 zł, w tym wartość dofinansowania stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

 

W ramach dofinansowania Gmina Miejska Giżycko:

  • zakupiła sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczyła zakupiony sprzętu komputerowy;
  • zapewniła usługę dostępu do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskazał brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Etapy realizacji projektu:

I Etap – ogłoszenie przetargu wraz z wyłonieniem dostawcy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, dostawcy Internetu

II Etap – ubezpieczenie sprzętu na czas przekazania zakupionego sprzętu wraz z oprogramowaniem beneficjentom końcowym projektu (uczestnikom projektu)

III Etap – przekazanie sprzętu beneficjentom końcowym projektu na podstawie umowy darowizny

IV Etap – rozliczenie grantu

V Etap – monitoring wskaźników projektu przez okres dwóch lat

 

Monitorowanie projektu – procedura monitorowania efektów Projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na terenie Gminy Miejskiej Giżycko.

 

Zarządzenie Nr 962/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29.07.2022r. w sprawie podjęcia procedury monitorowania efektów Projektu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na terenie Gminy Miejskiej Giżycko

https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1207/wiadomosc/642204/zarzadzenie_nr_9622022_burmistrza_miasta_gizycka_z_dnia_29072022

 

Informacje o etapie przekazania sprzętu na własność beneficjentom końcowym projektu będą udzielane indywidualnie uczestnikom projektu po wyłonieniu dostawcy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Planowane rozstrzygnięcie przetargu III kwartał 2022 r., natomiast przekazanie sprzętu uczestnikom projektu przewidziano na IV kwartał 2022 r.   

 

Sprawę związaną z prowadzeniem projektu koordynuje Biuro Projektów w Urzędzie Miejskim w Giżycku.

Kontakt:

Aleja 1 Maja 14 11-500 Giżycko, pokój 122.

Telefon: 877 324 166/55,

e-mail: urzad@gizycko.pl

 

Szczegółowe informacje o programie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr