Kierownik budowy

  • Nazwa firmy

    Kierownik budowy

  • Nazwa skrócona

    Piotr Mioskowski

  • Adres

    ulica: ul. Nowogródzka 24, 11-500 Giżycko

Branża
- nadzory budowlane
up. bud. WAM/0174/OWOK/08
konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń
- świadectwa energetyczne
- doradztwo techniczne
- aktualny kurs w zakresie ochrony informacji niejawnych (nadzory w jednostkach wojskowych, policji, itp.)