Granty 2023 | Nabór do komisji konkursowych

Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza nabór na członków komisji konkursowych do opiniowania i rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 z zakresów:

- sportu i kultury fizycznej,

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

- ochrony zdrowia,

- pomocy społecznej,

- ochrony zwierząt,

- ekologii.

 

Termin składania formularzy: do 30 listopada 2022 r. do godz. 15.30.

 

Do pobrania:

 

Zgłoszenia kandydatów na członków  komisji konkursowych -  formularz oraz klauzule należy składać  w Punkcie Obsługi Klienta (pok. nr 7) Urzędu Miejskiego w Giżycku lub przesłać skan wypełnionego dokumentu drogą elektroniczną na adres: katarzyna.pomichowska@gizycko.pl.

 

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

opracowanie: BPS K. Pomichowska