Door-to-door | Nie tylko dla seniorów!

Usługa nieodpłatnego transportu "door-to-door" działa w Giżycku od lipca 2021 r. Udogodnienie jest bardzo popularne wśród giżyckich seniorów, ale warto wiedzieć, że z usługi może skorzystać każda pełnoletnia osoba z ograniczeniami.

Dojazd do lekarza, na rehabilitację, czy w celu załatwienia ważnej sprawy, wszystko staje się łatwiejsze, kiedy ma się do dyspozycji dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych auto i profesjonalną pomoc. Co więcej, kierowcy towarzyszy asystent, który może podejść do mieszkania i pomóc zejść do samochodu.

Ewa Ostrowska | Dyrektor CPUiIS

 

Jak skorzystać z usługi?

 

Dyrektor Centrum Profilaktyki i Integracji Społecznej Ewa Ostrowska, koordynatorka projektu, zaprasza do korzystania z usługi wszystkie potrzebujące osoby, które ukończyły 18 lat. Warunkiem udziału jest złożenie przez użytkownika specjalnego oświadczenia (do pobrania tutaj), w terminie 3 dni przed pierwszym skorzystaniem z usługi i zgłaszanie potrzeby usługi najpóźniej dzień przed terminem ich wykonania od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 poprzez :

1) formularz zgłoszeniowy dostępny na tej stronie 

2) drogą mailową door-to-door@gizycko.pl

3) telefonicznie 536 411 226

4) bezpośrednio w siedzibie Centrum Usług Transportowych w Giżycku, ul. Olsztyńska 6 a.

 

Usługi door-to-door są świadczone wyłącznie na terenie miasta Giżycka i wyłącznie w celu aktywizacji społeczno-zawodowej w godz. 7.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku.

 

 


Gmina Miejska Giżycko realizuje zadanie w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pt:” Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 
Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez likwidację barier komunikacyjnych poprzez usługi transportowe door-to-door świadczone dla mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko.
Efektem projektu jest zakup środka transportu do wdrożenia usługi transportowej door-to-door. Zatrudnienie personelu do świadczenia usług transportowych door-to-door. Szkolenie personelu z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej. Świadczenie usługi transportowej door-to-door. 
 

Więcej informacji o usłudze "door-to-door" https://www.centrumprofilaktyki.pl/aktualnosci/2259-nieodplatne-uslugi-transportowe-dla-mieszkancow-gizycka-z-potrzeba-wsparcia-z-zakresu-mobilnosci
 
Informacje:
Ewa Ostrowska
Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej
www.centrumprofilaktyki.pl (http://www.centrumprofilaktyki,pl)
tel. 87 429 13 36
 

Wideo: gizycko.pl