Projekty realizowane z funduszy krajowych

Projekty realizowane z funduszy krajowych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 1

Fala

                                                                                

 

Zadanie Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z PROGRAMU ROZWOJU SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – edycja 2017

 

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 1 oraz boiska wielofunkcyjnego (Etap I) przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku.

PIERWSZE ZADANIE: budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy zespole szkół nr 1

 

CELEM tego zadania jest nowe zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego w szkole jak również na rozwój aktywnego spędzania czasu wolnego przez społeczność lokalną oraz prowadzenie imprez sportowych i rekreacyjnych.

Kompleks zawiera m. in.: boisko do gry w piłkę nożną, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę i z gniazdami do gry w siatkówkę, boisko do gry w siatkówkę plażową, piłkochwyty boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego, indywidualne oświetlenie techniczne dla boisk, rzutnia do pchnięcia kulą, czterotorowa bieżnia, zespół trybun, siłownia plenerowa, nowe place zabaw i plac rekreacyjny dla starszej młodzieży i osób dorosłych, pierwszy plac dla dzieci młodszych połączony w placem integracyjnym, drugi plac zabaw dla dzieci starszych 8 – 16 lat, plac rekreacyjny dla starszej młodzieży i osób dorosłych, altana śmietnikowa z zadaszeniem, zadaszona wiata na rowery, zagospodarowanie terenu uzupełnia mała architektura i in.

DRUGIE ZADANIE: budowa boiska wielofunkcyjnego (I etap) przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku

CELEM tego zadania jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycko na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego w szkole jak również na rozwój aktywnego spędzania czasu wolnego przez społeczność lokalną oraz prowadzenie imprez sportowych i rekreacyjnych.

Powstało BOISKO WIELOFUNKCYJNE (pola gier wraz z wyposażeniem): boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki, dwa boiska do siatkówki, tor wrotkarski, zakole wschodnie z nawierzchni poliuretanowej do gry w badmintona, zakole zachodnie z nawierzchni asfaltowej -przeznaczone na urządzenia do trenowania na wrotkach i deskorolkach, bieżnia 60 m czterotorowa, ciągi piesze, oświetlenie boisk, odwodnienie boiska i toru wrotkarskiego.

Obiekty są ogólnodostępne.

Zakończenie realizacji projektu: 21.09.2018 r.

Wartość projektu:   5 024 199,57 zł

Wkład Ministerstwa Sportu i Turystyki:  1 361 300 zł

 

Kompleks przy SP nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1Szkoła Podstawowa nr 1Szkoła Podstawowa nr 1Szkoła Podstawowa nr 1Szkoła Podstawowa nr 1Szkoła Podstawowa nr 1Szkoła Podstawowa nr 1Szkoła Podstawowa nr 1

Fot. gizycko.pl/ JMK

 

 

Kompleks przy SP nr 4

Szkoła Podstawowa nr 4Szkoła Podstawowa nr 4

Fot. UM Giżycko | Paweł Masiak, praktyka szkolna