Projekty realizowane z funduszy krajowych

Projekty realizowane z funduszy krajowych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

„Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2023 r.

Fala

Warmia i Mazury

Gmina Miejska Giżycko otrzymała dofinansowanie w ramach trzeciej edycji konkursu „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w 2023 r. W związku z wnioskowaniem i realizacją powyższego zadania Gmina zawarła porozumienie z:

- Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Kormoran” w Giżycku na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pod pojemniki na odpady komunalne i budowa kompostowników na odpady zielone - żyźniak” oraz

- Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Wojciecha Kętrzyńskiego
w Giżycku na realizację zadania pn. „Wymiana wyeksploatowanych rozdzielnic elektrycznych”.

Celem obu zadań jest umożliwienie realizacji pilnych potrzeb ROD-ów, poprawę infrastruktury
i bezpieczeństwa. Planowane do realizacji zadania polegają na pracach elektrycznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników, a także modernizacji i dostosowaniu wydzielonego terenu pod pojemniki na odpady komunalne i dwóch kompostowników. Realizacja zadań będzie sprzyjała aktywności działkowców poprzez zaangażowanie się grupy działkowców w wykonanie drobnych pracy z zadania inwestycyjnego. Zapewni wzrost aktywności wśród osób starszych, słabszych czy aktywnych zawodowo na samodzielne wykonanie prac w swoim ogrodzie sprzętem wymagającym podpięcia do sieci elektrycznej. Korzystanie z odnowionej, nieawaryjnej sieci elektrycznej poprawi warunki do korzystania z ROD przez działkowców i społeczność lokalną. Wspólne prace na terenie ROD-ów zacieśnią więzi i ukształtują wzajemne relacje. Budowa składowiska na odpady komunalne przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej związanej z prawidłowym segregowaniem odpadów.

Zgodnie z podpisaną Umową zadanie będzie realizowane do 30 listopada 2023 r.

 

Wartość całkowita obu zadań: 55 221,40 zł

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

Wkład Gminy Miejskiej Giżycko: 5 522,14 zł

Wkład ROD-ów: 24 699,26 zł