Związek Sybiraków Region Warmińsko-Mazurski

  • Nazwa firmy

    Związek Sybiraków Region Warmińsko-Mazurski

  • Nazwa skrócona

  • Adres

    ulica: ul. Struga 31, 11-500 Giżycko

Branża
Janusz Połujan - Prezes
Celem związku jest zrzeszanie obywateli polskich deportowanych, aresztowanych, wywiezionych na Sybir w latach 1939-1957, mające na celu ochronę ich praw, warunków bytowych i kulturalnych.