Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen

  • Nazwa firmy

    Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen

  • Nazwa skrócona

    TMTB

  • Adres

    ulica: ul.Turystyczna 1, 11-500 Giżycko

Branża
Prezes: Wojciech Chodakowski

Towarzystwo czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta, biorąc udział w imprezach organizowanych na terenie Twierdzy Boyen i pomagając organizatorom różnych imprez na terenie miasta oraz powiatu. Zasadniczym celem organizacji jest praca na rzecz fortyfikacji.