Zmiana terminu | Szkolenie dla klubów sportowych z posłem Papke

Biuro Poselskie Pawła Papke wraz z partnerem projektu Warmińsko-Mazurskim Związkiem Piłki Nożnej serdecznie zapraszają na szkolenie z przygotowania wniosków do Programu KLUB 2023 MSiT i Programu Małe Granty na Infrastrukturę Sportową.

Szkolenie, które początkowo miało się odbyć 15.03.2023 r. przesunięto na 23.03.2023 r. na godzinę 18.00. Spotkanie odbędzie sie w Porcie Ekomarina Giżycko ul. Dąbrowskiego 14.

Plakat

ZAPROSZENIE DO POBRANIA 

 

PROGRAM

 

1. Program KLUB 2023 MSiT:

Reprezentanci Klubów Sportowych, działających w formie stowarzyszenia, mogą uzyskać dofinansowania na:

 • wynagrodzenie trenera/ów,

 • zakup sprzętu sportowego,

 • organizację obozu szkoleniowego.

Wartość dofinansowania wynosi:

 • 10.000 zł (dla klubu jednosekcyjnego)

 • 15.000 zł (dla klubu wielosekcyjnego)

Szkolenie jest bezpłatne i dotyczy:

 • kryteriów merytorycznych, które klub sportowy musi spełniać, przystępując do udziału w programie;

 • określenia najczęściej występujących błędów w pisaniu wniosków;

 • zasad, którymi należy się kierować przy przygotowaniu wniosku;

 • odpowiedzi na pytania problematyczne;

 • konsultacji indywidualnych.

2. Program Małe Granty na Infrastrukturę Sportową

Wnioskodawcami mogą być gminy i powiaty z Warmii i Mazur, a celem programu jest poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w regionie. Dotacja może być przeznaczona na modernizację, doposażenie infrastruktury, zakup sprzętu czy zaopatrzenie obiektów sportowych w systemie finansowym 50/50.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu,

mają obowiązek przesłania na adres mailowy pawel.papke@sejm.pl:

 • imienia i nazwiska osoby, która będzie uczestniczyła w szkoleniu

 • nazwy klubu, który reprezentuje

 • terminu i miejsca, gdzie będzie uczestniczyła w szkoleniu

 • numeru telefonu kontaktowego

   

   


Więcej informacji na temat szkolenia udziela:
Sylwia Kurt – Dyrektor Biura Poselskiego – tel. +48 691 919 950