LXXV Sesja Rady Miejskiej | 13 grudnia

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 13 grudnia (wtorek) 2022 r.
o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Giżycku al. 1 Maja 14

TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv

Porządek LXXV sesji Rady Miejskiej w Giżycku zwołanej w trybie nadzwyczajnym BIP – informacja o LXXV sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2022-2031.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/105/2021 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do zużytej wody i odprowadzanych ścieków.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/73/2022 Rady Miejskiej  w Giżycku z dnia 25 maja 2022r. w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.
  7. Zamknięcie sesji.