Projekty

Projekty

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Fala

 

Logotypy

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji.

 

Gmina Miejska Giżycko w ramach programu otrzymała dofinansowanie na następujące zadania:

  • Budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej w Giżycku wraz z jego rewitalizacją – dofinansowanie 9 703 657,80 zł
  • Modernizacja budynku dawnego kina „Fala” na Giżyckie Centrum Pokoleń - etap I – dofinansowanie 19 584 900,00 zł
  • Opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku – dofinansowanie 1 912 103,09 zł

Obecnie oczekujemy na informacje o wynikach dofinansowania w ramach edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

Korzyści z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

Logo Polski Ład

https://www.bgk.pl/polski-lad/