LXXXII Sesja Rady Miejskiej | 5 kwietnia

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 5 kwietnia (środa) 2023 r.
o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Giżycku al. 1 Maja 14

TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv

Porządek LXXXI sesji Rady Miejskiej w Giżycku BIP – informacja o LXXXII sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr LXXIX/3/2023 sesji Rady Miejskiej w Giżycku z 27.02.2023 r.
 4. Przyjęcie protokołu nr LXXX/4/2023 sesji Rady Miejskiej w Giżycku z 01.03.2023 r.
 5. Informacja o sytuacji finansowej Giżyckiej Ochrony Zdrowia  Spółka z o.o. za 2022 rok. Realizacja planu rozwojowego i plany na przyszłość.
 6. Komunikaty i informacje.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku za 2022 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. PROJEKT NR 1
 10. Projekt uchwały w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości. PROJEKT NR 2
 11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o poparcie przez Radę Miejską
  w Giżycku petycji Stowarzyszenia Aktywne Mazury, skierowanej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. PROJEKT NR 3
 12. Apel Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zasad zmierzających do ograniczenia likwidacji obszarów zielonych w miejscach publicznych, położonych w granicach administracyjnych Giżycka.
 13. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. PROJEKT NR 4
 14. Zamknięcie sesji.

Terminy  posiedzeń komisji:

 • Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku - 04.2023 r. godz. 12.00
  w sali konferencyjnej Biura Rady Miejskiej pok. nr 1, Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14.
 • Komisja Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku – 03.04.2023 r. godz. 15.30
  w sali konferencyjnej Biura Rady Miejskiej pok. nr 1, Urząd Miejski w Giżycku al. 1 Maja 14.