LXXI Sesja Rady Miejskiej | 5 października

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 5 października (środa) 2022 r.
o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Giżycku al. 1 Maja 14

TRANSMISJA z SESJI RADY MIEJSKIEJ:
gizycko.tv

Porządek LXXI sesji Rady Miejskiej w Giżycku BIP – informacja o LXXI sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr LXIX/14/2022 z 30.08.2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr LXX/15/2022 z 26.09.2022 r.
 5. Komunikaty i informacje.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Giżycka za I półrocze 2022 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2022 – 2031. PROJEKT NR 1
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok. PROJEKT NR 2
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Giżycka za lata 2020 – 2031. PROJEKT NR 3
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości
  w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. PROJEKT NR 4
 12. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 5
 13. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. PROJEKT NR 6
 14. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. PROJEKT NR 7
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w lokalu mieszkalnym. PROJEKT NR 8
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
  z tytułu trwałego zarządu. PROJEKT NR 9
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
  z tytułu trwałego zarządu. PROJEKT NR 10
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych

 z tytułu trwałego zarządu. PROJEKT NR 11

 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
  z tytułu trwałego zarządu. PROJEKT NR 12
 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
  z tytułu trwałego zarządu. PROJEKT NR 13
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
  z tytułu trwałego zarządu. PROJEKT NR 14
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
  z tytułu trwałego zarządu. PROJEKT NR 15
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
  z tytułu trwałego zarządu. PROJEKT NR 16
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
  z tytułu trwałego zarządu. PROJEKT NR 17
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
  z tytułu trwałego zarządu. PROJEKT NR 18
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
  z tytułu trwałego zarządu. PROJEKT NR 19
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
  z tytułu trwałego zarządu. PROJEKT NR 20
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
  z tytułu trwałego zarządu. PROJEKT NR 21
 11. Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku. PROJEKT NR 22
 12. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi. PROJEKT NR 23
 13. Zamknięcie sesji.

 

Terminy posiedzeń komisji:

 1. Komisja Finansów i Gospodarki – 10.2022 r. godz. 12.00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Biura Rady Miejskiej pok. nr 1 w budynku Urzędu Miejskiego
  w Giżycku.
 2. Komisja Spraw Społecznych – 10.2022 r. godz. 16.00 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Biura Rady Miejskiej pok. nr 1 w budynku Urzędu Miejskiego
  w Giżycku.