CPUIiS prowadzi spotkania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą  

W ostatnich dniach Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku przeprowadziło cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą,  których tematem była problematyka uzależnień oraz bezpieczeństwo w sieci,  a wszystko, po to aby uświadomić młodym ludziom o szkodliwości stosowania różnych środki psychoaktywnych, a także niewłaściwego korzystania z Internetu.

 Spotkania przeprowadzono w Centrum Kształcenia Zawadowego i Ustawicznego, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku.

 

CPUIiS podczas zajęć profilaktycznych dla dzieci

Alkohol, jest stałym towarzyszem naszego życia, dlatego dbanie o to, aby młode pokolenie nie sięgało po niego jest szczególnie trudne. Dojrzewanie to też okres buntu i lekceważenia wszystkiego przed, czym ostrzegają dorośli. Młodzi ludzie chcą szukać nowych wrażeń, zaimponować kolegom bądź też uciekają w używki przed własnymi problemami. 

 

Obecnie z uwagi na rozwój technologii znacznie zwiększyła się też  liczba osób dotkniętych uzależnieniem od  Internetu, smartfonów i gier online. To wszystko wiąże się z zaburzeniami zachowania. Osoby uzależnione od sieci tracą wcześniejsze zainteresowania, relacje z grupą znajomych oraz szkołą.

 

Dlatego tak ważne jest to, aby przypominać o szkodliwości stosowania wszelkich używek  i konsekwencjach z tym związanych, a także o bezpiecznym korzystaniu z Internetu i telefonów. O tym wszystkim podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą rozmawiała Beata Górczyńska z CPUIS.

 

Uczniowie starszych klas mieli okazję poznać, jakie zagrożenia związanie są z sięganiem w młodym wieku po papierosy, alkohol i inne substancje psychoaktywne. Podczas wykładu młodzież dowiedziała się o szkodliwości poszczególnych używek, a zwłaszcza sięganiu po nie w tak  młodym wieku co też  wpływa negatywnie na ich zdrowie. Przecież nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm. Ponadto przypomniano uczestnikom, że sięganie po używki może być powodem wielu innych problemów, które mogą doprowadzić do zwiększenia ryzyka popełniania wykroczeń, czy przestępstw, a także bycia ofiarą niebezpiecznych zdarzeń. Natomiast młodsi uczniowie dowiedzieli się, jak bezpiecznie korzystać z Internetu jakie zachowania mogą świadczyć o cyberprzemocy oraz jak unikać zagrożeń z tym związanych. Na zakończenie spotkania przekazano dzieciom i młodzieży informacje,  gdzie szukać pomocy w sytuacji, gdy pojawią się problemy i jak ważne jest to, aby mówić o nich.